خانه / خدمات کارگزاری/راهنمای بررسی وضعیت درخواست صدور و ابطال در فارابی زون

راهنمای بررسی وضعیت درخواست صدور و ابطال در فارابی زون

پس از ثبت درخواست صدور و یا ابطال در سامانه فارابی زون، جهت بررسی درخواست خود، صندوق مورد نظر(صندوق سهامی یا درآمد ثابت کارگزاری فارابی) را انتخاب کنید.

و سپس در جدول درخواست‌ها وضعیت درخواست خود را بررسی فرمایید.

صندوق سهامی

پرداخت الکترونیک:
در صورت پرداخت الکترونیک در روز معاملاتی در صندوق سهامی، 3 روز معاملاتی بعد از واریز واحد های صادر شده قابل مشاهده خواهد بود و مبنای NAV برای صدور واحد، 2 روز معاملاتی بعد از پرداخت الکترونیک است.
ثبت فیش واریزی:
در صورت ثبت درخواست خرید از طریق فیش واریزی، 2 روز معاملاتی بعد از ثبت فیش واریزی واحد های صادر شده قابل مشاهده بوده و NAV روز معاملاتی بعد از واریز مبنای صدور خواهد بود.

صندوق درآمد ثابت هدیه

پرداخت الکترونیک:
در صورت پرداخت الکترونیک در روز معاملاتی در صندوق درآمد ثابت، 2 روز معاملاتی بعد از واریز واحد های صادر شده در دارایی قابل مشاهده خواهد بود و مبنای NAV برای صدور، یک روز معاملاتی بعد از پرداخت الکترونیک است.

ثبت فیش واریزی:
در صورت واریز قبل از ساعت 12:30 و ثبت فیش،  روز معاملاتی بعد از ثبت فیش واریزی واحد های صادر شده در دارایی قابل مشاهده بوده و NAV همان روز معاملاتی مبنای صدور خواهد بود.
در صورتی که پرداخت بین بانکی و بعد از ساعت 12:30 باشد و پس از ثبت فیش وضعیت درخواست شما به رد مدیر تغییر کرد به این معناست که مبلغ در زمان استعلام در حساب کارگزاری نبوده است و نیاز است مجدد فیش را به تاریخ روز معاملاتی بعد ثبت فرمایید.

منتشر شده در 24 اردیبهشت 1402

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

  • آرش افشار (26 مهر 1402)

    چرا مراحل خرید و فروش سهام شرکت به درستی انجام نمی‌شود