خانه / سرمایه‌گذار حرفه‌ای

سرمایه‌گذار حرفه‌ای

ثبت درخواست سرمایه‌گذار حرفه‌ای
نوع شخص را انتخاب کنید

کدملی را بدون خط تیره و فاصله وارد نمایید

به‌عنوان یک سرمایه‌گذار حقیقی کدام‌یک از شرایط زیر را احراز می‌کنید؟

یکی از این مدارک را آپلود کنید (مدرک تحصیلی، گواهینامه حرفه‌ای، سابقه بیمه عضویت در نهادهای مالی، گردش حساب بانکی، حقوق صاحبان سهام)

حداکثر حجم فایل: 2 مگابایت