خانه / اطلاعات عمومی/اصلاح مشخصات و نحوه انجام آن

اصلاح مشخصات و نحوه انجام آن

درصورتی که هریک از اطلاعات شناسنامه‌ای افراد سجامی، با اطلاعات موجود در سامانه سجام مغایرت داشته باشد، به اصلاح مشخصات نیاز دارد.

عدم تطبیق موارد زیر در اطلاعات اشخاص حقیقی:

  • نام و نام خانوادگی (در صورت مغایرت یا تغییر)
  • شماره شناسنامه
  • نام پدر
  • محل صدور
  • سری سریال شناسنامه
  • شماره ملی
  • تاریخ تولد

عدم تطبیق موارد قید شده در اطلاعات اشخاص حقوقی:

  • نام کامل شرکت
  • شناسه ملی
  • شماره و محل ثبت

نکته: چنانچه در سامانه معاملات بیش از یک کد معاملاتی داشته باشد اصلاح مشخصات جهت تجمیع کد صورت می‌گیرد.

نحوه انجام اصلاح مشخصات

1. ورورد به سامانه سجام

2. ورود به قسمت “ویرایش اطلاعات”

3. اصلاح موارد مورد نیاز

در صورتی که 30 روز از ثبت نام در سامانه سجام گذشته و نیاز به اصلاح مشخصات باشد، اعمال تغییرات مستلزم پرداخت 50000 ریال است.

تأیید اصلاح مشخصات در سامانه سجام بعد از گذشت 24 الی 48 ساعت کاری انجام می‌شود.

پس از تأیید اطلاعات اصلاحی توسط سجام، ادامه مراحل باید در سامانه ذینفعان صورت پذیرد.

1. ورود به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه

2. بخش میز خدمت الکترونیک

3. ثبت درخواست اصلاح مشخصات

منتشر شده در 16 آبان 1401

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.