تعهدنامه در نکست

انجام معامله روی بعضی نمادها مستلزم تایید و امضای الکترونیکی توافق‌نامه مربوط به آن است. برای دسترسی به متن تعهدنامه به بخش تعهدنامه در منوی حساب من فارابیکسو نکست مراجعه کنید.

منتشر شده در 5 تیر 1402

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.