خانه / سامانه‌ های معاملاتی/نکست/راهنمای اصلاح خالص میانگین خرید در سامانه های معاملاتی فارابی

راهنمای اصلاح خالص میانگین خرید در سامانه های معاملاتی فارابی

وضعیت سود و زیان سهم‌های موجود در پورتفوی یکی از معیارهای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در انجام معاملات است. از این رو صحت خالص میانگین خرید محاسبه شده در پورتفوی حایز اهمیت است تا بتوان مدیریت بهتری از دارایی بر اساس نقطه سر به سر انجام شود.

قیمت سر به سر چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

در واقع نقطه سر به سر، میانگین وزنی خرید و فروش‌های شما در یک سهم خاص(خالص میانگین خرید) با احتساب کارمزد خرید و فروش است.
در صورتی که قیمت فعلی (لحظه‌ای) سهم بیشتر از قیمت سر به سر باشد شما به همان میزان در سود و چنانچه قیمت فعلی پایین تر از قیمت سر به سر باشد به همان میزان، در ضرر هستید.

برای مشاهده قیمت سر به سر صحیح در فارابیکسو باید خالص میانگین یا میانگین وزنی خریدهای شما صحیح باشد.

در سامانه فارابیکسو بر اساس معاملات انجام شده، خالص میانگین به صورت خودکار محاسبه و تغییرات در پورتفوی لحاظ می شود. در حالت‌های زیر نیاز به محاسبه خالص میانگین خرید توسط کاربر و ویرایش آن در فارابیکسو یا نکست است.

در سه حالت نیاز است تا میانگین درج شده در صفحه کاربری خود را اصلاح کنید:

1.افزودن نماد به پورتفوی از طریق درخواست تغییر ناظر

در این حالت چون هیچ سابقه معاملاتی نزد فارابی وجود ندارد، خالص میانگین برای سهم شما نامشخص است و باید عددی را که در صفحه کاربری کارگزاری قبلی خود مشاهده می کنید، یادداشت و در فارابیکسو ثبت کنید.

2. معامله در کارگزاری دیگر و انتقال دارایی به پورتفوی فارابیکسو

در این حالت به دلیل اینکه  تمام معاملات از کارگزاری فارابی نبوده ولی ناظر سهم، کارگزاری فارابی، سهم به پورتفوی شما نزد فارابی منتقل شده است. در این شرایط، قیمت به صورت سیستمی و اتوماتیک تغییر نخواهد کرد و باید بر اساس معامله‌ای که داشته‌اید محاسبات تعدیل قیمت را انجام دهید.

3. انواع افزایش سرمایه و نحوه محاسبه خالص میانگین خرید

از محل سود انباشه یا مازاد تجدید ارزیابی


اگر افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا مازاد تجدید ارزیابی دارایی یا صرف سهام باشد، اصطلاحا سهم جایزه به شما تعلق گرفته است. از این رو باید بر اساس تعداد سهم جدید آن ، خالص میانگین جدید را محاسبه نمایید.

از محل آورده نقدی

 افزایش سرمایه ای که از محل آورده نقدی سهامداران باشد منجر به انتشار حق تقدم برای سهامدار خواهد شد لذا با توجه به اقدامی که در خصوص حق تقدم‌های خود انجام داده‌اید، می‌توانید تعدیل خالص میانگین سهم را نیز انجام دهید.

الف. اگر حق تقدم‌های خود را در مهلت استفاده از حق تقدم به فروش رسانده یا اقدامی انجام ندادید (که در این حالت به عنوان حق تقدم های استفاده نشده توسط شرکت ناشر به فروش می رود)، مبلغ حاصل از فروش حق تقدم را از بهای تمام شده خرید سهم کسر و به تعداد سهم خود تقسیم کنید تا  رقم جدید به دست آید.

ب. اگر مبلغ اسمی پرداخت و حق تقدم به سهم تبدیل شد باید مبلغ پرداخت شده را به بهای تمام شده سهم اضافه و به تعداد سهم جدید تقسیم نمایید.

برای اطلاع از جزییات افزایش سرمایه باید به سایت کدال مراجعه و اطلاعیه تصمیمات مجمع فوق العاده را مشاهده کنید. تاریخ مجمع، محل افزایش سرمایه و درصد آن در اطلاعیه اعلام می‌شود.

نکته:در صورت اشتباه بودن خالص میانگین، نقطه سر به سر و سود یا زیان شما در نماد مذکور اشتباه نمایش داده می‌شود، اما تاثیری در معاملات شما نخواهد داشت. درنتیجه برای مدیریت بهتر دارایی، حتما اقدام به اصلاح خالص میانگین نمایید. رقم ریالی سود یا زیان واقعی شما با توجه به قیمتی که معامله انجام دهید محقق می‌شود. عددی که در صفحه کاربری خود مشاهده می‌نمایید نمایشی است و تاثیری در نتیجه معاملات شما نخواهد داشت.

فرمول و نحوه محاسبه خالص میانگین بعد از افزایش سرمایه

برای محاسبه خالص میانگین، باید بهای تمام شده سهم را بدون لحاظ کردن کارمزدی که برای معامله پرداخت کرده‌اید محاسبه و سپس به کل تعداد سهم (با در نظر گرفتن سهام جایزه) تقسیم کنید.

((تعداد خرید اول × قیمت خرید اول)+(تعداد خرید دوم× قیمت خرید دوم)+….) ÷ تعداد کل دارایی خرید شده = خالص میانگین خرید هر سهم

در صورتیکه از یک سهم فقط خرید انجام داده باشید مطابق با مثال زیر امکان محاسبه خالص میانگین خرید وجود دارد.

فرض کنید معاملات یک سهامدار در نماد “وبملت” به شرح زیر است:

تاریخ شرح
1399/04/25خريد 2,769 سهم بانك ملت متوسط 27,170 ريال
1399/04/29خريد 4,596 سهم بانك ملت متوسط 27,319 ريال

به این سهامدار، سهام جایزه مطابق با تاریخ و درصد افزایش سرمایه مصوب تعلق گرفته است:

درصد افزایش سرمایهتاریخ مجمع
314.09%1399/04/31
26.56%1401/03/31
34.71%1401/11/23

 نحوه محاسبات محاسبه خالص میانگین جدید به شرح زیر است:

75,233,730 =2769*27170 خرید اول

125,558,124 =4596*27319  خرید دوم

200,791,854=75233730+125558124  خالص بهای تمام شده سهم

سهامدار مذکور در 31 تیر سال 1399 تعداد 7365 سهم داشته است (مجموع سهام خریداری شده طی دو معامله ای که انجام داده است) پس سهام جایزه ای که به وی تعلق گرفته، برابر می شود با:

23132=100/(314.085724*7365)

کل دارایی سهامدار بعد از افزایش سرمایه :

30497=7365+23132

خالص میانگین جدید برابر می شود با:

خالص بهای تمام شده سهم تقسیم بر تعداد کل دارایی بعد از افزایش سرمایه

6584=30497÷200,791,854

برای افزایش سرمایه‌های بعدی هم به همین صورت سهام جایزه و خالص میانگین محاسبه می شود.

اگر سهام جایزه قابل معامله و به دارایی شما اضافه شده بود پس از محاسبه خالص بهای تمام شده می توانید آن را بر تعداد کل دارایی تقسیم نمایید. در مثال مذکور در حال حاضر سهامدار 51995 سهم وبملت دارد که خالص میانگین تعدیل شده ی آن برابر است با 3862 ریال

3862=51995÷200,791,854

در صورتیکه معاملات شما در یک سهم علاوه بر خرید، شامل فروش هم باشد، باید با توجه به تاریخ مجمع فوق العاده و تصویب افزایش سرمایه، تعداد دارایی فروش رفته را نیز لحاظ کنید.

مثال:

فرض کنید معاملات یک سهامدار در نماد “فملی” که شامل فروش هم می‌شود، به شرح زیر باشد:

تاریخشرح
1399/04/28خريد 2,650 سهم ملي مس 35,400 ريال
1400/10/11فروش 5,200 سهم ملي مس 7,220 ريال
1402/01/06فروش 5,252 سهم ملي مس متوسط 8,030 ريال

به این سهامدار سهام جایزه مطابق با تاریخ و درصد افزایش سرمایه مصوب تعلق گرفته است:

درصد افزایش سرمایهتاریخ مجمع
97.24%1399/09/10
100% 1400/09/02
50% 1401/12/22

نحوه محاسبات خالص میانگین جدید به این شرح است:

93,810,000=2650*35400 خالص بهای تمام شده سهم

در تاریخ 10 آذر 1399 با توجه به درصد افزایش سرمایه مصوب به این سهامدار تعداد 2576 سهم جایزه تعلق گرفته است. با توجه به عدم خرید و فروش تا تاریخ 2 آذر 1400، با تعداد سهم جدید یعنی 5226 سهم (2650+2576) در افزایش سرمایه دوم شرکت کرده و تعداد 5226 سهام جایزه به وی تعلق گرفته است پس خالص میانگین جدید برابر می‌شود با:

8975=10452÷93810000

برای افزایش سرمایه سوم باید تعداد سهم سهامدار در زمان برگزاری مجمع محاسبه شود:

تعداد سهمی که مورخ 11 دی 1400 به فروش رفته از تعداد دارایی کسر می شود

5252=10452-5200

پس سهامدار مذکور در تاریخ 22 اسفند 1401 با 5252 سهم در مجمع شرکت کرده و 2626 سهم جایزه به وی تعلق گرفته است و خالص میانگین جدید برابر 5983 ریال است.

2626=100÷(5252*50)

7878=5252+2626

47,136,700=5252*8975

نکته: فروشی که مورخ 6 فروردین 1402 انجام شده تاثیری در خالص میانگین ندارد. چنانچه سهامدار مذکور، مجددا خرید انجام دهد یا افزایش سرمایه جدیدی تصویب شود، باید مشابه آنچه که توضیح داده شد دوباره تعداد فروش رفته از کل دارایی کسر و با توجه به تعداد سهم جدیدی که خریداری شده یا به عنوان سهم جایزه به سهامدار تعلق گرفته تعدیل‌های لازم اعمال شود.

لازم به ذکر است تمامی معاملات خرید و فروش شما از هر کارگزاری که باشد از طریق درگاه یکپارچه ذینفعان در منوی گزارش گردش معاملات با فیلتر کردن تاریخ و نماد قابل بررسی است.

نحوه ویرایش خالص میانگین از طریق سیستم (فارابیکسو)

بعد از ورود به حساب کاربری خود در نمای مدرن وارد پورتفوی شوید، با بردن نشانگر موس بر روی نماد مدنظر یک قلم به نشانه ویرایش فعال می شود.

با انتخاب قلم امکان وارد کردن خالص میانگین صحیح به ریال برای شما فراهم شده و با ذخیره کردن سایر اطلاعات از جمله نقطه سر به سر به صورت خودکار اصلاح خواهد شد.

نحوه ویرایش خالص میانگین از طریق فارابیکسو نکست (نسخه موبایل)

بعد از ورود به حساب کاربری خود از طریق تلفن همراه به فارابیکسو نکست، از طریق صفحه خانه وارد سبد سهام شده، نماد مد نظر را انتخاب سپس بر آیکون قلم کنار خالص میانگین خرید کلیک کنید.

در پنجره باز شده امکان ویرایش و اصلاح برای شما فراهم می شود.

بعد از وارد کردن خالص میانگین خرید سایر اطلاعات از جمله درصد و میزان سود و زیان اصلاح خواهد شد.

منتشر شده در 27 فروردین 1402

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

 • فرامرز کاویانی (3 اردیبهشت 1403)

  من چگونه گزارش خریدهای سهم از درگاه ذینفعان را برای شما ارسال کنم

  • کارگزاری فارابی (4 اردیبهشت 1403)

   با سلام و احترام
   جهت ارسال فایل برای پشتیبانی کارگزاری فارابی می توانید از طریق چت آنلاین موجود در سامانه های کارگزاری یا ارسال ایمیل اقدام کنید.
   Customers@irfarabi.com

 • محمدرضا رمضانی (18 فروردین 1403)

  من سوال کردم چرا سهام شرکت نخریس خریدم یک میلیون تومان سود نکرده هیچ ۸۰۰هزارتومان ضرر وزیان کردم ؟

  • کارگزاری فارابی (27 فروردین 1403)

   با سلام و احترام
   درصد سود و زیان شما با توجه به قیمت لحظه ای سهم و قیمت خرید شما محاسبه می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و بررسی درصد سود و زیان سهم خود با پشتیبانی کارگزاری فارابی شماره 1561 در تماس باشید.

 • علیرضا طلایی (7 فروردین 1403)

  لطفا مثل سایر کارگزاریها بصورت اتوماتیک بروزرسانی کنید

  اصلا قابل توجیه نیست

  فرمول محاسبه و ……… یعنی چه؟؟

  • کارگزاری فارابی (9 فروردین 1403)

   با سلام و احترام
   لطفا با شماره 1561 پشتیبانی کارگزاری فارابی در ارتباط باشید

 • محمد حضرتی (9 بهمن 1402)

  سلام من اصلا یادم نمیاد فلان نماد رو چه تعدادی خریده بودم که الان بخوام خالص میانگینمو حساب کنم

  • کارگزاری فارابی (10 بهمن 1402)

   سلام وقت بخیر
   از طریق گردش حساب کارگزاری یا گزارش گردش معاملات درگاه ذینفعان با فیلتر کردن تاریخ و نام نماد تمامی خرید و فروش های آن نمایش داده می شود.

 • طاها موحد (27 دی 1402)

  سلام من عرضه اولیه تکارداران و فصبا خریده بودم در فارابی با آنکه در کارگزاری دیگه این نمادها مثبت هستن در فارابی منفی نشون میده باید چیکارکنم

  • کارگزاری فارابی (30 دی 1402)

   سلام روزبخیر
   در صورتی که نماد افزایش سرمایه داشته باشد مثل نماد فصبا یا از طریق کارگزار ناظر اقدام به انتقال سهم خود کرده باشید نیاز هست با توجه به راهنمای بالا خالص میانگین سهم را محاسبه و ویرایش نمایید.

 • رضاممبینی (15 آذر 1402)

  توضیحات کامل بود متشکرم

  • کارگزاری فارابی (15 آذر 1402)

   سلام وقت بخیر
   سپاس از توجه شما