خانه / خدمات کارگزاری/صندوق‌های کارگزاری فارابی/نحوه محاسبه سود روزشمار صندوق هدیه کارگزاری فارابی

نحوه محاسبه سود روزشمار صندوق هدیه کارگزاری فارابی

صندوق درآمد ثابت صدور و ابطالی هدیه کارگزاری فارابی سود روزشمار دارد. سود منتهی به هر ماه 15 ام محاسبه شده و روز کاری بعد از 15 ام به حساب سجامی سهامداران واریز می‌شود.

قیمت هر واحد صندوق از ابتدای هر دوره 16 ام ماه (کمترین قیمت) تا پایان دوره 15 ام ماه بعد (بیشترین قیمت) روزانه افزایش می‌یابد.

در نمودار زیر روند افزایش قیمت هر واحد صندوق در یک دوره را مشاهده می‌کنید. توجه فرمایید پس از واریز سود در ابتدای دوره‌ی بعد قیمت هر واحد مجدد به قیمت اسمی تعدیل می‌شود.

سرمایه گذاری در ابتدای دوره:

شما می‌توانید 16 ام ماه هر واحد صندوق را به قیمت 10,012 ریال خریداری کنید و 15 ام ماه بعد قیمت هر واحد به 10,200 می‌رسد که ما به التفاوت قیمت ابتدا و پایان دوره در واقع همان سود شما به ازای یک واحد است.

سرمایه گذاری در میان دوره:

در حالتی که شما در اواسط دوره سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید در واقع هر واحد صندوق را با سود لحاظ شده می‌خرید. در تاریخ سررسید بهای بیشتری که بابت خرید هر واحد صندوق پرداخت می‌کنید بعلاوه سود روز شمار محاسبه شده در مدت سرمایه گذاری به ازای تعداد واحد(روز کاری بعد از پانزدهم هر ماه) به شما پرداخت می‌شود .

مثال:

فرض کنید می‌خواهیم 10میلیون ریال در صندوق هدیه سرمایه گذاری کنیم:

اگر تاریخ 16 دی مبنای صدور باشد(اول دوره):

در این تاریخ قیمت صدور هر واحد 10012 ریال است در نتیجه 998 واحد برای شما صادر می شود در پایان دوره با توجه به قیمت ابطال حدود 194610 ریال تحت عنوان سود واریز خواهد شد.

اگر تاریخ 24 دی مبنای صدور باشد(میان دوره):

در این تاریخ قیمت صدور هر واحد 10066 ریال است در نتیجه 993 واحد برای شما صادر می شود(یعنی 5 واحد کمتر از سرمایه گذاری در ابتدای دوره). در پایان دوره سود واریز شده معادل 193635 ریال بوده که 52622 ریال آن مربوط به خرید واحد با مبلع بیشتر از ارزش در اواسط دوره بوده است، دقیقا معادل 5 واحد کمتری که با سرمایه گذاری در اول دوره برای شما صادر می‌شود.


منتشر شده در 29 فروردین 1403

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.