خانه / اطلاعات عمومی/طبقه بندی بازار پایه

طبقه بندی بازار پایه

توضیح انواع بازارهای فرابورس 

بر اساس ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 36 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هر شرکت سهامی عام باید سازوکار معاملاتی داشته باشد و در بورس پذیرش شود. 

در مرحله نخست درصورت پذیرش شرکت به دسته‌بندی بازار اصلی منتقل می‌شود و در غیر این صورت در دسته بازار پایه قرار خواهد گرفت. همچنین شرکت‌هایی که شرایط پذیرش بورس و فرابورس را از دست می‌دهند به این دسته منتقل می‌شوند. 

بازار پایه به سه دسته بازار زرد، نارنجی و قرمز تقسیم می‌شود. عضویت در این بازار شرایط ساده‌تری نسبت به بورس و بازارهای اول و دوم فرابورس دارد. 

دامنه نوسان و شرایط پذیرش در بازار زرد شامل موارد ذیل است: 

 دامنه نوسان در تابلو بازار پایه زرد از 3+ تا 3- است. لازم به توضیح است درصورتی‌که سه روز متوالی صف یک‌طرفه (خرید یا فروش) تشکیل شود دامنه نوسان در روز چهارم به 5+ تا 5- افزایش پیدا می‌کند. 

هر نماد فعال در بازار زرد فرابورس نمی‌تواند در هفته بیش از 15% نوسان داشته باشد. 

شرایط پذیرش: 

1. طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، مجموع روزهای تأخیر در ارائه اطلاعات شرکت بیش از دو مرتبه نباشد. 

2. طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، تعداد دفعات عدم ارائه صورت مالی بیش از دو مرتبه نباشد. 

3. حداقل یک صورت مالی حسابرسی شده ارائه داده باشد. 

دامنه نوسان و شرایط پذیرش در بازار نارنجی شامل موارد ذیل است: 

دامنه نوسان در تابلو بازار پایه نارنجی از 2+ تا 2- است. درصورتی‌که سه روز متوالی صف یک‌طرفه (خرید یا فروش) تشکیل شود، دامنه نوسان در روز چهارم به 4+ تا 4- افزایش می یابد. 

هر نماد فعال در این بازار نمی‌تواند در هفته بیش از 10% نوسان داشته باشد. 

شرایط پذیرش: 

1. شرکت‌هایی در دوره رسیدگی شرایط بودن در تابلو زرد را نداشته باشند. 

2. اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به هر یک از صورت‌های مالی شرکت از نوع “عدم اظهارنظر” و یا “اظهارنظر مردود” باشد. 

دامنه نوسان و شرایط پذیرش در بازار قرمز شامل موارد ذیل است: 

دامنه نوسان در تابلو بازار پایه قرمز از 1+ تا 1- است. درصورتی‌که سه روز متوالی صف یک‌طرفه (خرید یا فروش) تشکیل شود دامنه نوسان در روز چهارم به 2+ تا 2- افزایش پیدا می‌کند. 

هر نماد فعال در این بازار نمی‌تواند در هفته بیش از 5% نوسان داشته باشد. 

شرایط پذیرش:

1. بر اساس رأی قطعی یا بدوی مراجع قضایی ورشکستگی ناشر محرز باشد. 

2. رأی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مراجع قضایی، رأی به انحلال ناشر باشد. 

3. حداقل سه سال مالی متوالی صورت مالی حسابرسی شده ارائه نکرده باشد. 

بازنگری در طبقه‌بندی شرکت‌ها هر سال دو مرتبه و در پایان ماه‌های مرداد و دی انجام می‌شود. 

با توجه به اینکه شرکت‌های موجود در بازار پایه از شفافیت اطلاعاتی کمتری نسبت به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و یا بازار اول و دوم فرابورس دارند، سرمایه‌گذاری در آن‌ها با ریسک بیشتری همراه خواهد بود. 

منتشر شده در 16 آبان 1401

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.