خانه / اطلاعات عمومی/گره معاملاتی

گره معاملاتی

زمانی که سهمی درگیر صف فروش یا صف خرید باشد یعنی به هر دلیلی تقاضا خرید یا فروش برای یک سهمی بالا رفته است و تعداد سهامداران زیادی در یک طرف خرید یا فروش در صف قرار گرفته اند؛ با توجه به همین موضوع اگر این سهم بعد از 5 روز همچنان درگیر صف باشد درگیر گره معاملاتی می‌شود.  

اطلاعیه سازمان 

| در آن يک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خريد يا فروش در پايان جلسه معاملاتی حداقل معادل يک  برابر حجم مبنا برای شركت‌هايی با 3 ميليارد سهم و بيشتر و دو برابر حجم مبنا براي ساير شركت‌ها، به علت عدم تقارن قيمت‌های درخواست خريد و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگيرد يا متوسط معاملات روزانه آن در اين دوره (به استثنای معاملات در بازار معاملات عمده)، كمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد.  

کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد. 

کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد. 

 فهرست شركت‌های مشمول گره معاملاتی توسط بورس استخراج و حداكثر تا پيش از شروع روز معاملاتی از طريق سامانه معاملات و همچنين سايت رسمی شركت به اطلاع عموم می‌رسد.  

 مقررات گره معاملاتی در مورد سهام برخی شركت‌ها به تشخيص مديرعامل بورس می‌تواند حداكثر تا 5 روز كاری اعمال نگردد.  

لیست نمادهایی که درگیر گره معاملاتی شده‌اند، در پیام ناظر سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اطلاع رسانی می‌شود.

بازگشایی نماد بعد از رفع گره معاملاتی

نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام بورس مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد و در مرحله گشایش با دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمت عادی آن نماد انجام و سپس در حراج پیوسته معاملات در دامنه نوسان روزانه قیمت انجام می‌شوند. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته است. 

براي نمادهای معاملاتی كه بر اساس اعلام بورس مشمول گره معاملاتی می‌شوند، بازگشايی نماد حداكثر با دو برابر دامنه نوسان مجاز روزانه صورت پذيرد. 

منتشر شده در 16 آبان 1401

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.