اخبار عرضه اولیه

نحوه ثبت سفارش عرضه اولیه ترکیبی نماد شفام در سامانه‌های معاملاتی فارابی

روز  چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403  تعداد 50 میلیون سهم معادل  5 درصد از شرکت “تولیدی و صنعتی گوهر فام” با نماد  «شفام1» به شیوه ترکیبی  طی دو مرحله عرضه خواهد شد. در نظر داشته باشید روش عرضه این نماد ترکیبی است. در مرحله اول ابتدا قیمت هر سهم توسط صندوق‌ها کشف، سپس در مرحله دوم سایر سرمایه‌گذاران مطابق با پیام ناظر امکان سفارش‌گذاری […]

نحوه ثبت سفارش عرضه اولیه ترکیبی نماد آردینه در سامانه‌های معاملاتی فارابی

مطابق با پیام ناظر حداکثر سهام قابل خریداری 64 سهم و قیمت مجاز برای ارسال سفارش 65,673 ریال به صورت ثابت است. همچنین، حداکثر مبلغ مورد نیاز برای خرید حدودا 4,220,000 ریال است. روز  چهارشنبه 25 بهمن 1402  تعداد 48 میلیون سهم معادل  12 درصد از شرکت “نشاسته و گلوکز آردینه” با نماد  «آردینه1» به شیوه ترکیبی  طی دو مرحله عرضه خواهد شد. […]

نحوه ثبت سفارش عرضه اولیه ترکیبی نماد بیوتیک1 در سامانه‌های معاملاتی فارابی

حداکثر سهام قابل خريداری توسط هر شخص حقيقی و حقوقی تعداد 128 سهم است و سفارش به قیمت ثابت 20,559 ريال انجام می‌شود. روز  چهارشنبه 18 بهمن 1402  تعداد 96 میلیون سهم معادل  12 درصد از شرکت “آنتی بیوتیک سازی ایران” با نماد  «بیوتیک1»  به شیوه ترکیبی طی دو مرحله عرضه خواهد شد. در نظر داشته باشید روش عرضه این نماد ترکیبی […]

نحوه ثبت سفارش عرضه اولیه ترکیبی نماد فنر در سامانه‌های معاملاتی فارابی

حداکثر سهام قابل خریداری 400 سهم و قیمت مجاز برای ارسال سفارش 8,610 ریال به صورت ثابت است. همچنین، حداکثر مبلغ مورد نیاز برای خرید حدودا 346 هزارتومان است. در نظر داشته باشید روش عرضه این نماد ترکیبی است. در مرحله اول ابتدا قیمت هر سهم توسط صندوق‌ها کشف، سپس در مرحله دوم سایر سرمایه‌گذاران […]

نحوه ثبت سفارش عرضه‌اولیه ترکیبی نماد نخریس در سامانه‌های معاملاتی فارابی

روز دوشنبه 11 دی 1402 تعداد 36 میلیون سهم معادل  12 درصد از شرکت “نخریسی و نساجی خسروی خراسان” با نماد  «نخریس1»  به  شیوه ترکیبی  طی دو مرحله عرضه خواهد شد. در نظر داشته باشید روش عرضه این نماد ترکیبی است. در مرحله اول ابتدا قیمت هر سهم توسط صندوق‌ها کشف، سپس در مرحله دوم سایر سرمایه‌گذاران مطابق با پیام […]

نحوه ثبت سفارش عرضه اولیه داتام در سامانه‌های معاملاتی فارابی

روز  چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲،  مجموعا یک میلیارد سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت «گروه مالی داتام» با نماد «داتام» به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه می‌شود.حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی 1500 سهم است. ثبت سفارش در سامانه‌های معاملاتی فارابی هلیوم همچنین می‌توانید در سامانه معاملاتی هلیوم با کلیک کردن […]

نحوه ثبت سفارش عرضه اولیه ترکیبی نماد کرومیت در سامانه‌های معاملاتی فارابی

روز چهارشنبه 24 آبان 1402 تعداد 186 میلیون سهم معادل  12 درصد از شرکت “توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا” با نماد «کرومیت1» به شیوه ترکیبی طی دو مرحله عرضه خواهد شد. در نظر داشته باشید روش عرضه این نماد ترکیبی است. در مرحله اول ابتدا قیمت هر سهم توسط صندوق‌ها کشف، سپس در مرحله دوم سایر سرمایه‌گذاران مطابق با پیام ناظر امکان […]

نحوه ثبت سفارش عرضه اولیه ترکیبی نماد بمولد در سامانه‌های معاملاتی فارابی

روز چهارشنبه 25 مرداد تعداد 847,100,000 سهم معادل  10 درصد از شرکت “مولد نیروگاهی تجارت فارس” با نماد  «بمولد1» به شیوه ترکیبی طی دو مرحله عرضه خواهد شد. در نظر داشته باشید روش عرضه این نماد ترکیبی است. در واقع در مرحله اول ابتدا قیمت هر سهم توسط صندوق‌ها کشف، سپس در مرحله دوم سایر سرمایه‌گذاران مطابق با پیام ناظر امکان سفارش‌گذاری در […]

نحوه ثبت سفارش عرضه اولیه ترکیبی نماد فصبا در سامانه‌های معاملاتی فارابی

روز چهارشنبه 28 تیر ۱۴۰2  تعداد 110,000,000 سهم معادل  2 درصد از شرکت “صبا فولاد خلیج فارس” با نماد  «فصبا1»  به شیوه ترکیبی طی دو مرحله عرضه خواهد شد. در نظر داشته باشید روش عرضه این نماد ترکیبی است. در واقع در مرحله اول ابتدا قیمت هر سهم توسط صندوق‌ها کشف، سپس در مرحله دوم سایر سرمایه‌گذاران مطابق با پیام ناظر […]

نحوه‌ ثبت سفارش عرضه اولیه ترکیبی نماد کتوسعه1 در سامانه‌های معاملاتی فارابی

روز دوشنبه 5 تیر ۱۴۰2  تعداد 128,400,000 سهم معادل  12 درصد از شرکت “توسعه صنایع و معادن کوثر” با نماد «کتوسعه1» به شیوه ترکیبی طی دو مرحله عرضه خواهد شد. در نظر داشته باشید روش عرضه این نماد ترکیبی است. در واقع در مرحله اول ابتدا قیمت هر سهم توسط صندوق‌ها کشف، سپس در مرحله دوم سایر سرمایه‌گذاران مطابق با پیام ناظر امکان […]