خانه / اطلاعات عمومی/عرضه اولیه به روش گشایش

عرضه اولیه به روش گشایش

عرضه اولیه به روش گشایش یکی از انواع عرضه است که در آن پس از رقابت همزمان خريداران و فروشندگان با يك حراج ناپيوسته انجام مي‌شود.

در صورتی که به تشخیص هیئت پذیرش، سهام شناور آزاد شرکت و تعداد سهامداران آن بزرگتر یا مساوی حد نصاب‌‌های بازار و تابلوی مربوطه سهام، موضوع دستورالعمل پذیرش باشد، عرضه اولیه به روش گشایش، بدون دامنه نوسان قیمت و به ترتیبی که در ماده ۲۲ دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران آمده است، انجام می‍‌‌‌شود. قیمت پایانی سهم در روز عرضه اولیه، میانگین موزون معاملات روزانه سهم در آن روز خواهد بود.  

(اطلاعیه این نوع عرضه اولیه، حداقل ۲ روز کاری قبل از عرضه، توسط بورس منتشر می‌شود. مدیرعامل بورس می‌تواند کشف قیمت سهم را به معامله حجم مشخصی از سهام ناشر مشروط کند و در صورت عدم انجام معامله در حجم مشخص شده، معاملات را تأیید نکرده و عرضه را به جلسه دیگری موکول نماید. همچنین در عرضه اولیه به روش فوق، باید بخش معینی از سهام شرکت که توسط بورس تعیین می‌شود، قابل معامله باشد)  

بورس می‌تواند محدودیت‌هایی به شرح ذیل در زمان عرضه اولیه به روش گشایش اعمال نماید. در صورت اعمال هر یک از این محدودیت‌ها، بورس ملزم است موضوع را به طور مقتضی قبل از گشایش نماد به منظور دریافت سفارش، اطلاع‌رسانی کند. 

1. ممنوعیت فروش مجدد سهام خریداری شده در همان جلسه معاملاتی توسط مشتریان 

2. محدودیت خرید در عرضه اولیه توسط سهامداران مدیریتی 

سهامدار مدیریتی 

   هر سهامداري كه يكي از شرايط زير را داشته باشد سهامدار مديريتي است: 

الف) اشخاص حقيقي كه به واسطه سهامداري خود، اقوام نسبي از طبقه اول و دوم و يا اشخاص حقوقي تحت كنترل خود، مجموعاً مساوي يا بيشتر از ۵ درصد سهام ناشر را داشته باشند. 

ب) اشخاص حقوقي كه به واسطه سهامداري خود، اشخاص حقوقي تحت كنترل و يا اشخاص حقوقي با كنترل‌‌كننده مشترك مجموعاً مساوي يا بيشتر از ۵ درصد سهام ناشر را داشته باشند. 

نحوه انجام معامله 

بازگشایی نماد معاملاتی از طریق حراج ناپیوسته با اعمال یک مرحله پیش گشایش شـروع و با اجراي حراج ناپیوسته پایان می‌یابد. پس از این مرحله، معاملات از طریـق حـراج پیوسـته در زمـان باقیمانده تا پایان جلسه معاملاتی و در دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت انجام می‌شود. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته است. در صورتی که در دوره حراج ناپیوسته معامله‌اي صورت نپـذیرد یـا بـه دلیـل غیـر عادي بودن قیمت کشف شده یا حجم اوراق بهادار معاملـه شـده، معـاملات انجـام شده در دوره حراج ناپیوسته توسط بورس تایید نگردد، به تشخیص بـورس و پـس از اطلاع‌رسانی، حراج ناپیوسته موضوع این ماده براي یکبار دیگر قابل تکرار است. به هر ترتیب در صورت عدم کشف قیمت، آخرین قیمـت پایـانی نمـاد معـاملاتی، قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته خواهد بود. 

نكات مهم 

1. ۵۰ درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه گذاران واجد شرایط تا ۹۰ روز پس از این تاریخ امکان عرضه نخواهد داشت. 

2. پس از مرحله اول عرضه اولیه به روش گشایش در مرحله دوم نماد مورد نظر به منظور طی مراحل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و صرف سهام متوقف خواهد شد. 

مهمترین تفاوت با دیگر عرضه‌ها سهامداران حقیقی و فعالان عادی بازار سرمایه در این روش امکان خرید ندارند. 

سرمايه گذار حرفه‌ای کیست؟ کلیک کنید. 

منتشر شده در 16 آبان 1401

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.