اخبار

اخبار مهم روزانه و هفتگی

نحوه ثبت سفارش عرضه اولیه ترکیبی نماد آردینه در سامانه‌های معاملاتی فارابی

مطابق با پیام ناظر حداکثر سهام قابل خریداری 64 سهم و قیمت مجاز برای ارسال سفارش 65,673 ریال به صورت ثابت است. همچنین، حداکثر مبلغ مورد نیاز برای خرید حدودا 4,220,000 ریال است. روز  چهارشنبه 25 بهمن 1402  تعداد 48 میلیون سهم معادل  12 درصد از شرکت “نشاسته و گلوکز آردینه” با نماد  «آردینه1» به شیوه ترکیبی  طی دو مرحله عرضه خواهد شد. […]

زمانبندی پرداخت سود نماد تپمپی

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران با نماد “تپمپی” برای سال مالی منتهی به 1402/03/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/07/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 650 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی […]

زمانبندی پرداخت سود نماد شجم

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با نماد “شجم” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/15 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 450 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در […]

زمانبندی پرداخت سود نماد قاروم

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت قند ارومیه با نماد “قاروم” برای سال مالی منتهی به 1402/04/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/08/24 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت3000 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در سامانه سجام […]

نحوه ثبت سفارش عرضه اولیه ترکیبی نماد بیوتیک1 در سامانه‌های معاملاتی فارابی

حداکثر سهام قابل خريداری توسط هر شخص حقيقی و حقوقی تعداد 128 سهم است و سفارش به قیمت ثابت 20,559 ريال انجام می‌شود. روز  چهارشنبه 18 بهمن 1402  تعداد 96 میلیون سهم معادل  12 درصد از شرکت “آنتی بیوتیک سازی ایران” با نماد  «بیوتیک1»  به شیوه ترکیبی طی دو مرحله عرضه خواهد شد. در نظر داشته باشید روش عرضه این نماد ترکیبی […]

زمانبندی پرداخت سود نماد نتوس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت پشمبافی توس با نماد “نتوس” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/28 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 10ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در سامانه سجام […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ثجوان

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت تأمین مسکن جوانان با نماد “ثجوان” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است : سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/05 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۴۰ ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که […]

زمانبندی پرداخت سود نماد خلنت

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت تولیدی لنت ترمز ایران با نماد “خلنت” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/26 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 158 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در […]

زمانبندی پرداخت سود نماد قپیرا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر با نماد “قپیرا” برای سال مالی منتهی به 1402/04/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/08/22 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۵۰۰ ریال سود نقدی هستند. سهامداران حقیقی […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی وآذر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان با نماد “وآذر” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29به شرح زیر است سهامدارانی که در تاریخ 1402/05/21 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۵۰ ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در […]