اخبار

اخبار مهم روزانه و هفتگی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد قتربت

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت قند تربت حیدریه با نماد “قتربت” برای سال مالی منتهی به 1402/04/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/08/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱,۱۰۰ ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ثشاهد

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت شاهد با نماد “ثشاهد” برای سال مالی منتهی به 1402/03/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/07/24 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 60 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در سامانه سجام […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد داسوه

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت داروسازی اسوه با نماد “داسوه” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/02/27 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 3400 ریال سود نقدی هستند. در صورتی که سجامی نیستید می‌توانید […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد دکیمی

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت كيميدارو با نماد “دکیمی” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/02/25 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 2400 ریال سود نقدی هستند. سهامدارانی که سود سنوات قبل خود را […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد دجابر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ با نماد “دجابر” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/03/04 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 1200ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در سامانه سجام […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد والبر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) با نماد “والبر” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/03/31 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 530 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد غاذر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت کشت و صنعت پیاذر با نماد “غاذر” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/05/15 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 400 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد کفرآور

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت فرآورده های سیمان شرق با نماد “کفرآور” برای سال مالی منتهی به 1402/05/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/07/19 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 1500 ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد پخش

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت پخش البرز با نماد “پخش” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/02/31 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 1200 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در سامانه […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد فروس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت فروسیلیس ایران با نماد “فروس” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/13 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 640 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در سامانه […]