اخبار

اخبار مهم روزانه و هفتگی

زمانبندی پرداخت سود نماد قپیرا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر با نماد “قپیرا” برای سال مالی منتهی به 1402/04/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/08/22 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۵۰۰ ریال سود نقدی هستند. سهامداران حقیقی […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی وآذر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان با نماد “وآذر” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29به شرح زیر است سهامدارانی که در تاریخ 1402/05/21 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۵۰ ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وبیمه

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با نماد “وبیمه” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۰۰ ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد اتکام

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت بیمه اتکایی امین با نماد “اتکام” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/27 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۵۸۰ ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در […]

نحوه ثبت سفارش عرضه اولیه ترکیبی نماد فنر در سامانه‌های معاملاتی فارابی

حداکثر سهام قابل خریداری 400 سهم و قیمت مجاز برای ارسال سفارش 8,610 ریال به صورت ثابت است. همچنین، حداکثر مبلغ مورد نیاز برای خرید حدودا 346 هزارتومان است. در نظر داشته باشید روش عرضه این نماد ترکیبی است. در مرحله اول ابتدا قیمت هر سهم توسط صندوق‌ها کشف، سپس در مرحله دوم سایر سرمایه‌گذاران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد پارسان

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد “پارسان” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/28 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 6,800 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وکغدیر

و اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت بين المللی توسعه صنايع و معادن غدير با نماد “وکغدیر” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 220 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد برکت

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت  گروه دارويي برکت با نماد “برکت” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/04سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 530 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در سامانه سجام […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد خکار

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت ايرکا پارت صنعت (کاربراتور ايران) با نماد “خکار” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/05/24 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 70 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وتوشه

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با نماد “وتوشه” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/29سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 180 ریال سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که در […]