اخبار

اخبار مهم روزانه و هفتگی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد شمواد

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی  با نماد “شمواد ” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/26 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  300 ریال سود نقدی به ازای هر […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد امین

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت تامین سرمایه امین  با نماد “امین ” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/23 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  265 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ثفارس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت عمران و توسعه فارس با نماد “ثفارس” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۶۴ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

نحوه ثبت سفارش عرضه اولیه ترکیبی نماد شفام در سامانه‌های معاملاتی فارابی

روز  چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403  تعداد 50 میلیون سهم معادل  5 درصد از شرکت “تولیدی و صنعتی گوهر فام” با نماد  «شفام1» به شیوه ترکیبی  طی دو مرحله عرضه خواهد شد. در نظر داشته باشید روش عرضه این نماد ترکیبی است. در مرحله اول ابتدا قیمت هر سهم توسط صندوق‌ها کشف، سپس در مرحله دوم سایر سرمایه‌گذاران مطابق با پیام ناظر امکان سفارش‌گذاری […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد آبین

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت کشت وصنعت آب شیرین با نماد “آبین” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/31 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۴۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد اتکاسا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت بیمه اتکایی سامان با نماد “اتکاسا” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/22 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۰۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد اتکای

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت  بیمه اتکایی ایرانیان با نماد “اتکای ” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/20 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  200 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد قیستو

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت قند بیستون با نماد “قیستو” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/08 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۵۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سهامداران حقیقی که […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد بکاب

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت صنایع جوشکاب یزد با نماد “بکاب” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/24 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۲۸ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سمازن

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سیمان مازندران با نماد “سمازن” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/17 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۳,۹۳۵ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی […]